Prostředí to je místo, kde jsme. Místo které nás svým životem ovlivňuje

Prostředí to je místo, kde jsme. Místo které nás svým životem ovlivňuje

Politické a právní prostředí
–          Sledujeme všeobecné politické podmínky: demokratické nebo jiné státní zřízení, jak je stabilní, nehrozí nějaké převraty, nebezpečí války nebo znárodnění firmy…
–          A právní trendy: to je práce pro několik lidí navíc, sledovat změny v zákonech a vyhledávat, co se nás týká. Spadá se možnost podnikání, liberalizace obchodu, jak je ochotný spotřebitel, jaká jsou antitrustová opatření, daně, regulace cen, mzdy, zákony o životním prostředí a další a další a další…
siluety lidí

Vědecko-technické prostředí

–          Nesmíte zaostávat za svými konkurenty, ale ani obecně za světem, jinak vás předběhne někdo lepší. každý se snaží být nejlepší. Vědecko-technické změny by měli býtplynulé a zároveň by měli reagovat na potřeby zákazníka, tak je neopomíjejme.
o   Zrychlené tempo inovací nás nutí zrychlovat podniky a reakce na změny
o   V odezvě na to vznikají nadnárodní výzkumná centra, která jsou schopna pokrýt pro nás někdy neúnosné náklady na výzkum a vývoj
mikroskop

Přírodní prostředí neboli ekologie

–          Pro podnikatele sprosté slovo, nebo ne? Posuzujeme, jak ovlivňujeme své okolí a zdali splňujeme kvóty dané státem, nebo výjimku, která nám možná byla uvedena
o   Zohledňuje se geografická poloha, klimatické podmínky a stav přírodního prostředí, všude to přeci nevypadá stejně jako v Evropě, a tak je třeba na tom při expanzi na jiné trhy myslet
o   Zanedbáváním přírodního aspektu se prohlubuje chudoba a posiluje ekologické hnutí, nakonec lidé nejvíce reagují až ve chvíli, kdy je to někde vážně hodně špatné a někdo to přiveze natočené

Pokud byste se nad tím zamysleli, tak do těchto skupin se dá napasovat snad vše, co vás napadne, ačkoli toto dělení není dogma a může se využívat i jiné. Vždy a za všech okolností, ať děláte jakýkoli průzkum, nebo analýzu je důležité myslet na to, že analýza není odpovědí ale nápovědou.

Prostředí to je místo, kde jsme. Místo které nás svým životem ovlivňuje
4 (80%)3