Prostředí to je místo, kde jsme. Místo které nás svým životem ovlivňuje

Prostředí to je místo, kde jsme. Místo které nás svým životem ovlivňuje

Politické a právní prostředí
–          Sledujeme všeobecné politické podmínky: demokratické nebo jiné státní zřízení, jak je stabilní, nehrozí nějaké převraty, nebezpečí války nebo znárodnění firmy…
–          A právní trendy: to je práce pro několik lidí navíc, sledovat změny v zákonech a vyhledávat, co se nás týká. Spadá se možnost podnikání, liberalizace obchodu, jak je ochotný spotřebitel, jaká jsou antitrustová opatření, daně, regulace cen, mzdy, zákony o životním prostředí a další a další a další…
siluety lidí

Vědecko-technické prostředí

–          Nesmíte zaostávat za svými konkurenty, ale ani obecně za světem, jinak vás předběhne někdo lepší. každý se snaží být nejlepší. Vědecko-technické změny by měli býtplynulé a zároveň by měli reagovat na potřeby zákazníka, tak je neopomíjejme.
o   Zrychlené tempo inovací nás nutí zrychlovat podniky a reakce na změny
o   V odezvě na to vznikají nadnárodní výzkumná centra, která jsou schopna pokrýt pro nás někdy neúnosné náklady na výzkum a vývoj
mikroskop

Přírodní prostředí neboli ekologie

–          Pro podnikatele sprosté slovo, nebo ne? Posuzujeme, jak ovlivňujeme své okolí a zdali splňujeme kvóty dané státem, nebo výjimku, která nám možná byla uvedena
o   Zohledňuje se geografická poloha, klimatické podmínky a stav přírodního prostředí, všude to přeci nevypadá stejně jako v Evropě, a tak je třeba na tom při expanzi na jiné trhy myslet
o   Zanedbáváním přírodního aspektu se prohlubuje chudoba a posiluje ekologické hnutí, nakonec lidé nejvíce reagují až ve chvíli, kdy je to někde vážně hodně špatné a někdo to přiveze natočené

Pokud byste se nad tím zamysleli, tak do těchto skupin se dá napasovat snad vše, co vás napadne, ačkoli toto dělení není dogma a může se využívat i jiné. Vždy a za všech okolností, ať děláte jakýkoli průzkum, nebo analýzu je důležité myslet na to, že analýza není odpovědí ale nápovědou.